สินเชื่อ od กสิกร

สมัครสินเชื่อ od กสิกรไม่ยุ่งยากเมื่อสมัครสินเชื่อ

รายได้

มีผลประกอบการกำไรของ 2 ใน 3 ปีล่าสุดเป็นบวก

วงเงิน

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนด

ระยะเวลา

ไม่กำหนด


สินเชื่อ od กสิกร ขอยังไงให้ผ่านฉลุย

การขอ OD เป็นอีกหนึ่งช่องทางการช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการร้านค้า ได้มีโอกาสทางธุรกิจ หรือมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากคุณสนใจที่จะขอ สินเชื่อ od กสิกร วันนี้ เรามีรายละเอียดเงินกู้กสิกรตัวนี้มาฝากกัน ว่าจะมีรายละเอียดเงื่อนไข หรือวงเงินอนุมัติอย่างไรบ้าง

สินเชื่อ od กสิกร คืออะไร

สินเชื่อ od คือ สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็นสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจะทำให้กิจการร้านค้าสามารถชำระเงินกู้ได้ทันเวลา และดอกเบี้ยที่จ่ายจะเป็นดอกเบี้ยที่คิดเฉพาะยอดที่เบิกเกินเงินในบัญชีเท่านั้น สามารถที่จะรองรับได้ทุกการใช้จ่าย ด้วยการสั่งจ่ายผ่านเช็ค ทำให้การกิจการร้านค้าสามารถดำเนินกิจการได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้กำหนด

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ od กสิกร

การขอสินเชื่อกสิกร od สามารถที่จะขอได้ทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งจะมีรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในการสมัครที่แตกต่างกันออกไป

หากเป็นในกรณีของบุคคลธรรมดา – สิ่งสำคัญที่ต้องมี ก็คือ 

1 เอกสารยืนยันตัวตน ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 

2 สำเนาแสดงภาษีเงินได้ และ statement 

3 สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน และสำเนาสัญญาจะซื้อขาย (ถ้ามี) 

แต่หากเป็นในกรณีของนิติบุคคล – สิ่งสำคัญที่ต้องมี ก็คือ

1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ไม่เกิน 3 เดือน

2 งบการเงินรายงานการประชุม

3 statement ย้อนหลัง 6 เดือน

4 สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกันและสำเนาสัญญาจะซื้อขายด้วย (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ od กสิกร จะต้องไม่มีสถานะเป็น NPL และมีรายได้กำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุดเป็นบวก หรือหากเป็นธุรกิจก็จะต้องมีการดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมไปถึงอาจจะมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด

การจ่ายคืนสินเชื่อ od กสิกร

ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย od กสิกรจากยอดใช้จริง โดยเรียกเก็บในวันสุดท้ายของเดือน แต่หากลูกหนี้ไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้ ก็จะถูกทบต้นไปยังเดือนต่อไป แบบนี้ไปเรื่อยๆ 

โดยการจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อ od กสิกร สามารถที่จะจ่ายทั้งจำนวนหรือแบ่งจ่ายบางส่วนก็ได้ ซึ่งการจ่ายทำได้โดยการนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวัน ที่มีวงเงินกู้ OD อยู่ และธนาคารจะคิดจากยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีกระแสรายวันที่สิ้นวันนั้นๆ 

ถือว่า สินเชื่อ od กสิกรเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถได้รับเงินก้อนมาใช้ในการหมุนเวียน วงเงิน od กสิกรไทยสูง สามารถเอาไปจ่ายเงินผู้ค้าหรือซัปพลายเออร์ได้ทันเวลา จึงถือเป็นหนึ่งความช่วยเหลือที่จะช่วยทำให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ ใครสนใจสมัครสินเชื่อ od กสิกรติดต่อธนาคารกสิกรไทยได้เลย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืม 1 แสนบาท

รายได้

ถึง ไม่กำหนดรายได้

วงเงิน

ถึง สูงสุด 1 แสนบาท

อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่ร้อยละ 15-24 ต่อปี

ระยะเวลา

สูงสุด 84 เดือน

บริการแอพ credit u ผ่อนของไม่มีบัตรเครดิต

รายได้

ถึง ไม่กำหนดรายได้

วงเงิน

ถึง ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

สูงสุดร้อย 36 ต่อปี

ระยะเวลา

ไม่เกิน 12 เดือน