สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

สินเชื่อข้าราชการกรุงไทยสมัครผ่าน Krungthai NEXT

รายได้

ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

วงเงิน

สูงสุด 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

เริมต้น MRR+ ร้อยละ 0.75-2.75 ต่อปี

ระยะเวลา

สูงสุด 20 ปี


สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ตัวไหนน่าสนใจบ้าง

เป็นข้าราชการกู้เงินได้ไหม? ประเทศไทยมีข้าราชการที่ทำงานเพื่อรัฐอยู่หลายแขนง ซึ่งกรุงไทยก็มองเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้รับราชการเหล่านี้ และมีการออกสินเชื่อที่มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับข้าราชการไทย ที่จะช่วยให้สามารถมีเงินกู้ได้ตามใจ ลองมาดูรายละเอียดของสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการกันดีกว่าค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

1 สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ประเภทสินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยข้าราชการ ที่หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ

ข้อดีสินเชื่อข้าราชการกรุงไทยตัวนี้วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท (หากใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน) และ วงเงินกู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท (หากใช้บุคคลค้ำประกัน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร 

           – สามารถกู้ได้ยาวๆ สูงสุด 15 ปี

เงื่อนไข – ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน รวมถึงเจ้าที่องค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป รวมถึงจะต้องมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย ที่มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อยอดการกู้  ที่สำคัญการกู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ จะต้องไม่มีประวัติผิดนัดชำระมาก่อน จึงจะสามารถเป็นผู้กู้ได้

2 สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ประเภทสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ข้อดีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท (หากใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน) และ วงเงินกู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท (หากใช้บุคคลค้ำประกัน) 

            – ไม่ต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็ยื่นกู้ได้ 

เงื่อนไข – ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน หรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป แต่หากเป็นพนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และอายุงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป

3 สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

ข้อดีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน 

            – สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการตัวนี้คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยจะคิดเฉพาะยอดหนี้ และจำนวนวันที่ใช้เท่านั้น

เงื่อนไข – ข้าราชการจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป

              – ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

เอกสารสมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ โดยส่วนใหญ่จะคล้ายกัน ได้แก่

1 บัตรประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 หนังสือรับรองรายได้

4 statement บัญชีเงินฝาก

นับว่าสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยทำให้ข้าราชการไทยได้มีโอกาสในการได้เงินก้อน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต หรือบริหารทางการเงินใดๆ ก็ตาม การกู้กรุงไทยข้าราชการน่าจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้แน่นอน

หากคุณกำลังตามหาว่า สินเชื่อข้าราชการธนาคารไหนดี เราขอนำเสนอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ทั้ง 3 ตัวนี้ ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อข้าราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีวงเงินสูง ช่วยต่อลมหายใจ และเพิ่มสภาพคล่องให้กับอาชีพข้าราชการได้อย่างง่ายดาย 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อข้าราชการกรุงไทยสมัครผ่าน Krungthai NEXT

รายได้

ถึง ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

วงเงิน

ถึง สูงสุด 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

เริมต้น MRR+ ร้อยละ 0.75-2.75 ต่อปี

ระยะเวลา

สูงสุด 20 ปี

กรุงศรีแอพพร้อมให้บริการออนไลน์สะดวก รวดเร็ว

รายได้

ถึง ไม่กำหนดรายได้

วงเงิน

ถึง ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

ไม่กำหนด

ระยะเวลา

ไม่กำหนด